Про нас

ЩО МИ РОБИМО

Далі ...
Бенефіціари

 

Далі ...
проект фінансується

 


Європейським Союзом

Угода про Асоціацію з ЄС: підсумковий воркшоп


Ми всі так чи інакше щось чули і про  євроінтеграцію, і про Угоду про асоціацію, і зокрема, - про зону вільної торгівлі. Семінар 19 жовтня 2016 року «Розуміння європейської інтеграції, Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі як додатковий бонус в роботі комунікаторів»: відповіді на ці запитання дає асоційований фахівець з питань комунікацій Лідія Єршихіна.

Маєте бажання дізнатись, що й до чого, проте не мали змоги відвідати наш семінар? До ваших послуг – короткий виклад того, про ми сьогодні говорили. 

Європейська інтеграція – це правове, економічне, інституційне тощо наближення України до Європейського Союзу. Мета європейської інтеграції – підвищення рівня економічного добробуту та демократії, а отже - покращення життя українців.

Важливі елементи Євроінтеграції:

·         адаптація законодавства (зближення) -  це  процес  приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із acquis communautaire*;

·         гармонізація (приведення   у   відповідність)   -  це  процес приведення національних стандартів у відповідність із  стандартами ЄС.

·         *acquis communautaire  - правова система ЄС,  яка включає акти законодавства ЄС (але не обмежується ними),  прийняті в рамках ЄС, спільної  зовнішньої  політики  та  політики безпеки,  співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ.

Наріжний камінь на шляху успішної Євроінтеграції – всебічна інформаційна підтримка процесу. Мета – формування  в  українському  суспільстві проєвропейської,  а в європейському - проукраїнської більшості.


ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА

Європейський союз 2004

ЄС 2004: 'big bang' розширення

1 травня 2004 року – перша хвиля найбільшого за історію Європейського Союзу розширення з огляду на територію, число країн та населення. Кількість країн-членів зросла від 15 до 25!

Одночасне приєднання 10 країн: Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Словенія, Мальта, Кіпр, Латвія, Литва та Естонія.

1 січня 2007 року – друга хвиля. Ще 2 країни, Болгарія та Румунія, приєдналися до ЄС. Отже, ЄС налічує 27 країн!

10 з 12 країн-вступників раніше перебували у так званому соціалістичному таборі.

ЄС 2004: Європейська політика сусідства

Європейський Союз готувався до розширення заздалегідь, тож починає працювати із новими сусідами в рамках нового напрямку зовнішньої політики – Європейської політики сусідства.

Нові сусіди:

Азербайджан, Алжир, Білорусь, Вірменія, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, Палестина, Сирія, Туніс, Україна.

Формування ЄПС почалося з Пропозиція Великобританії від 01.2002, коли Великобританія пропонує Єврокомісії змінити формат співробітництва з майбутніми сусідами на Сході, зокрема Беларуссю, Молдовою, Україною, та запропонувати їм щось на зразок «особливого статусу сусідів» ('special neighbour status'), якщо вони дотримуватимуться принципів демократії та вільної торгівлі.

Невдовзі після Великобританії, Швеція пропонує ЄС розробити спільну стратегію співробітництва із сусідами на Сході та країнами Середземномор’я, і таким чином розширити географічну спрямованість майбутнього політичного курсу. Підтвердження тому - Швецький «неофіційний документ».

12.2002 Президент Європейської комісії Романо Проді у своїй відомій промові наголошує на необхідності розробити програму взаємодії із сусідніми країнами таким чином, аби вони також отримали переваги від розширення ЄС. Новий всеосяжний підхід мав на меті сформувати навколо ЄС «коло друзів», які розділятимуть із ним «усе, окрім інституцій».

03.2003 Європейська Комісія оприлюднила повідомлення «Ширша Європа» із пропозицією вироблення нових принципів відносин із сусідніми з ЄС державами. Мета – запобігання появі нових розділових ліній між розширеним ЄС та країнами, що стануть його новими сусідами, зміцнення їхнього добробуту, стабільності й безпеки.

Європейська стратегія безпеки: 12.2003 ЄС визначив стратегічні завдання, серед яких сприяння формуванню «кола держав із належним урядуванням» на Сході ЄС та вздовж його кордонів у Середземномор’ї, що дозволить підтримувати з ними тісне співробітництво.

05.2004 опубліковано Стратегічний документ з питань Європейської політики сусідства

ЄПС є головною платформою побудови відносин між ЄС та його сусідами, у тому числі й Україною. ЄПС пропонує країнам-сусідам поглиблення політичних відносин та економічну інтеграцію.

Привілейовані стосунки з ЄС побудовані на взаємному прагненні до спільних цінностей. А саме: демократія, верховенство права та права людини, належне урядування, принципи, ринкової економіки, сталий розвиток. Рівень інтенсивності стосунків залежить від того, наскільки країни-сусіди поділяють ці цінності.

  У 2015 році було визначено три нові блоки спільних пріоритетів:

·         економічний розвиток та стабілізація;

·         безпека;

·         міграція та мобільність.

Формати співпраці в рамках Європейської політики сусідства: двостороння співпраця між ЄС та країнами-сусідами, багатостороння співпраця в рамках регіональних, багатосторонніх, транскордонних ініціатив, союз для Середземномор’я, створений на базі Барселонського Процесу (Париж, 07.2008), Синергія Чорноморського Регіону (Київ, 2008), Східне Партнерство (Прага, 05.2009), Підтримка громадянського суспільства в рамках нових ініціатив та програм ЄС (новий фін. інструмент, 2014 – 2020).

ЄПС: фінансові інструменти

«Інструмент європейського сусідства і партнерства» (2007 – 2013)

«Інструмент європейського сусідства» (2014 – 2020)

15,4 млрд євро:

а) Двостороння співпраця (три пріоритетні сектори для кожної країни + інституційна розбудова + підтримка громадянського суспільства)

б) Регіональна співпраця (транспорт, енергетика, екологія)

в) Транскордонне співробітництво

Перегляд ЄПС 2011: 05.2011 Повідомлення «Нова відповідь на зміни у країнах-сусідах»: значне збільшення бюджету, значно вищий рівень диференціації: залежність рівня співробітництва між ЄС та країнами-партнерами від сподівань, потреб та спроможностей останніх (підхід «більше за більше»),

«Збільшення підтримки ЄС для його сусідів залежатиме від виконання відповідних умов. Воно залежатиме від поступу в побудові та консолідації демократії та в шануванні верховенства права. Чим більше і швидше країна рухається в своїх внутрішніх реформах, тим більше підтримки вона отримає від ЄС».

Пріоритети підтримки: поступ до глибокої демократії (створення «Європейського фонду підтримки демократії»), стабільне економічне зростання

  • розвиток мікро-, малих та середніх підприємств;
  • створення нових робочих місць;
  • зміцнення партнерства із громадянськими суспільствами країн-сусідів та інше.


Угода про асоціацію та ПВЗВТ

Угода має амбітний та інноваційний характер!

Підтримка ключових реформ, відновлення і зростання економіки, здійснення державного управління та галузевого співробітництва у 28 сферах, серед яких:

      енергетика

      транспорт

      захист навколишнього середовища

      співпраця у сфері промисловості та малого і середнього бізнесу

      соціальний розвиток і захист

      рівноправ’я

      захист прав споживачів

      освіта, навчання і молодіжна політика

      культурне співробітництво

Угода про асоціацію та ПВЗВТ: зміст

Майже 1200 сторінок!

Преамбула як вступна декларація до Угоди, що визначає мету і базові засади Угоди

7 розділів, таких як «Загальні принципи», «Політичне співробітництво і зовнішня політика та політика безпеки», «Юстиція, свобода і безпека», «Торгівля та суміжні питання (ПВЗВТ)», «Економічна та галузева співпраця», «Фінансове співробітництво та боротьба з шахрайством», а також інституційні, загальні та прикінцеві положення.

43 Додатки, у яких визначаються нормативні акти ЄС, що мають бути прийняті до визначеної дати

3 Протоколи

 

Чи означає євроінтеграція вступ до ЄС?

ЄПС відокремлена від процесу розширення. Отже, формально Україна не є учасницею цього процесу. Питання членства України в Європейському Союзі наразі – теоретичне. Але Україна має можливість інтегруватися з Євросоюзом завдяки Угоді про асоціацію. Угода про асоціацію забезпечить значну гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Передбачена угодою Поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі дозволить інтеграцію до спільного ринку Євросоюзу.

Згідно з положеннями Договору про Європейський Союз (Стаття 49), заявку на вступ до ЄС може подати будь-яка європейська країна, що поділяє та підтримує його цінності – демократію, верховенство права і права людини.

      05.1993 ЄС конкретизує положення щодо приєднання нових країн на саміті в Копенгагені.

      12.2005 Критерії підтверджені на засіданні Європейської Ради в Мадриді.

 

Підстави для вступу до ЄС:

«Копенгагенські критерії»

  1.    Політичні критерії: стабільні інституції, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини, повагу до меншин та їх захист;
  2.    Економічні критерії належне функціонування ринкової економіки та здатність витримувати  конкуренцію та ринковий тиск в ЄС,
  3.   Адміністративна та інституційна здатність виконувати всі зобов’язання, які накладає членство в Євросоюзі, в тому числі відповідно до цілей політичного, економічного та монетарного союзу.

 Зі свого боку Євросоюз повинен бути в змозі інтегрувати до себе нову країну-члена. Тому він залишає за собою право на визначення того, чи готовий прийняти ту чи іншу державу.

Висновки Ради ЄС 2014: Угода про асоціацію «надасть Україні можливість довготривалого та збалансованого економічного розвитку та процвітання для всіх регіонів країни».

 

«Угода не є кінцевою метою співпраці між Україною та ЄС».

 

Як комунікувати Угоду?

Угода про асоціацію надасть Україні «можливість довготривалого та збалансованого економічного розвитку та процвітання для всіх регіонів країни».

«Угода не є кінцевою метою співпраці між Україною та ЄС».

 

Висновки Ради ЄС 2014

«So whatever our proximity policy is or will be,  

no European state that complies with

the Copenhagen criteria we established in 1993

 

will be denied this prospect».

Автор статті: Олександр Устименко

Фахівець з комунікацій

20 жовтня 2016