Про нас

ЩО МИ РОБИМО

Далі ...
Бенефіціари

 

Далі ...
проект фінансується

 


Європейським Союзом

SIGMA відзначила прогрес України в реформуванні держслужби

Програма SIGMA опублікувала звіт щодо прогресу України в наближенні до принципів державної служби (в рамках Реформи державної служби – Public Administration Reform (PAR) для держав-кандидатів на вступ до ЄС та потенційних кандидатів. Цей звіт містить експертні оцінки та короткострокові і середньострокові рекомендації щодо покращення реформи держслужби.

Даний звіт охоплює наступні теми:

 • Стратегічні рамки реформи державної служби
 • Розробка та координація політики
 • Підзвітність
 • Надання послуг

Згідно з моніторинговим звітом SIGMA, “загалом, Україна вже досягла значного прогресу в реформуванні деяких напрямків державної служби”.

Автори звіту також оцінили прогрес України щодо європейської інтеграції.

Серед ключових позитивних результатів:

 • Нове законодавство в сфері державної служби, що розширило спектр сфер державної служби та запровадило багато рішень, що підвищують професіоналізацію держслужбовців,
 • Адміністративна юстиція.

Однак деякі напрямки все ще потребують вдосконалення:

 • Оплата праці держслужбовців,
 • Набір держслужбовців,
 • Надання послуг,
 • Організація державного управління – реструктуризація обраних міністерств та передача деяких їх функцій державним інституціям,
 • Управління та координація ініціатив з реформування

SIGMA оцінила виконання євроінтеграційних функцій органами центру уряду на 3 з 5 балів:

«Всі важливі функції, що пов’язані з процесом євроінтеграції, віднесені до компетенції Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, окрім координації переговорів щодо вступу в ЄС, оскільки це наразі не є актуальним для України. Комітет з європейської інтеграції не виконує свою загальну функцію з координації на політичному рівні, водночас координація механізмів на адміністративному рівні також ще не запроваджена».

В рамках створення «чітких горизонтальних процедур управління національним процесом євроінтеграції та його посилення  відповідним органом, було відзначено позитивну роль Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції». Наприклад, SIGMA зазначила, що ЦОВВ отримали не лише практичні інструкції, але й  методологічні рекомендації, що були розроблені Урядовим офісом в співпраці з проектом ЄС «Association4U»Методологія перевірки відповідності законодавству ЄС і складання таблиць відповідності»).

Управління та координація процесом євроінтеграції була досить добре оцінена – 13 з 18 балів:

 • Законодавчо закріплений розподіл євроінтеграційних функцій між органами державної влади – 5 з 6
 • Доступність рекомендацій для галузевих міністерств та інших державних органів – 2 з 4
 • Урядова спроможність координувати євроінтеграцію – 6 з 8

У короткостроковому періоді (1-2 роки) рекомендується комітету з європейської інтеграції  «стати повністю дієздатним органом для координації євроінтеграції на політичному рівні завдяки послідовному обговоренню євроінтеграційних планів та звітів щодо їх виконання. Механізм координації євроінтеграції на горизонтальному адміністративному рівні має бути створений та оперативно розпочати роботу». 

У середньостроковій перспективі (3-5 років) необіхдно розробити рекомендації щодо планування та моніторингу допомоги ЄС.

Якість планування євроінтеграційної політики була оцінена на 2 з 5 балів (6 з 16 балів за розширеною шкалою):

 • Правова база забезпечує гармонізацію планування євроінтеграції – 2 з 2
 • Якість документів щодо планування євроінтеграції – 2 з 6
 • Забезпечення виконання зобов’язань щодо євроінтеграції – 2 з 4
 • Частка (%) реалізації зобов'язань визначених в урядовому планів заходів щодо євроінтеграції – 0 з 4

Основні висновки: «Під час підготовки плану була відсутня координація між Урядовим офісом та органами центральної влади та центром уряду, тільки 60% законодавчих зобов`язань із Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію були внесені в Урядовий план заходів… Загалом, прогрес щодо виконання Угоди про асоціацію в 2017 році був низьким (41%), а 38% зобов’язань були перенесені з попереднього року».

Спроможність уряду привести національне законодавство у відповідність до права ЄС отримало низьку оцінку – 1 з 5 балів (5 з 17 балів за розширеною шкалою):

 • відповідність регуляторної бази вимогам до правового наближення – 4 з 5
 • використання таблиць відповідності під час правового наближення (%) – 1 з 2
 • Переклад права ЄС на державну мову – 0 з 2
 • Частка виповнених зобов'язань щодо правого наближення (%) – 0 з 4
 • Частка імплементації правових зобов’язань в межах  правового наближення (%) – 0 з 4

Низька оцінку за переклад права ЄС пояснюється в звіті наступним чином: «відсутнє чіткі дати та показники забезпечення своєчасності  перекладу права ЄС. Оскільки у попередньому Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію не було зазначено зобов’язань щодо правового наближення, рівень їх виконання неможливо прорахувати».

Рекомендуємо ознайомитися з повним звітом за посиланням: “Baseline Measurement Report: The Principles of Public Administration. Ukraine, June 2018”