Компонент I

 Законодавче наближення та реалізація політик

 Що ми робимо в цьому напрямку?

  • Спільно з ключовими бенефіціарами, галузевими міністерствами та відомствами, проект працює над створенням комплексної системи всебічного наближення українського законодавства до законодавства ЄС, а процес законодавчого наближення є ефективним  за наявності якісних сертифікованих перекладів.
  • Аби вирішити це питання, ми вже активно працюємо над створенням системи сертифікованих перекладів нормативно-правової бази ЄС та українських актів законодавства, передбачених в рамках імплементації Угоди про асоціацію. Нова система перекладів – це і формування уніфікованого глосарію, і економія державних коштів.    
  • Створення системи перекладів також сприятиме покращенню інституційної пям’яті, що важко забезпечити за умови здійснення перекладів агентствами.
  • Окрім того,  проект працює над створенням міжвідомчої системи моніторингу, звітування, оцінки та коригування процесу імплементації Угоди про асоціацію.