Компонент III

Розробка політик, узгодженості та координації впровадження Угоди про асоціацію

Що ми робимо в цьому напрямку?

  • Працюємо над вдосконаленням процесів розробки політик та прийняття рішень, що стосується імплементації Угоди про асоціацію.
  • Вдосконалюємо координацію імплементації Угоди про асоціацію серед ключових гравців, у питаннях стратегічного планування, аналізу політик та формування бюджетів на основі  політик.
  • Працюємо над покращенням інституційної інфраструктури для координації процесів імплементації Угоди про асоціацію.

 

  • Створенням між-інституційної системи звітування, моніторингу, оцінки регуляторного впливу та коригування процесів імплементації Угоди про асоціацію.